Bądźcie doskonałymi.

NA PODSTAWIE DZIEŁA

SCARAMELLI’EGO

pod tytułem

„DIRETTORIO ASCETICO”

Opracował

Ks. Karol Żelazowski

IMPRIMATUR.

Varsaviae die 30 Augusti 1912 anni.

Judex Surrogatus Praelatus Metropolitanus

Leopoldus Łyszkowski. Secretarius J. Kurzyna.

Spis treści

Słowo od tłumacza

Część I.

Środki do nabycia doskonałości chrześcijańskiej

Rozdział I. Poznanie doskonałości

§ 1. Istota doskonałości.

§ 2. Znaczenie cnót i rad ewangelicznych.

Rozdział II. Pragnienie doskonałości

§ 1. Pragnienie doskonałości jest niezbędnym środkiem do jej nabycia.

§ 2. Pobudki do pragnienia doskonałości.

§ 3. Konieczność ciągłego ożywiania pragnienia doskonałości oraz sposoby ku temu.

Rozdział III. Wybór przewodnika.

§ 1. Potrzebę przewodnika w pracy nad udoskonaleniem się stwierdza Pismo święte i Ojcowie Kościoła.

§ 2. Przyczyny, skłaniające nas do wyboru przewodnika duchownego.

§ 3. Kto może być naszym przewodnikiem duchownym.

Rozdział IV. Czytanie Duchowne.

§ 1. Zdania Ojców świętych.

§ 2. Czytanie duchowne potrzebne i pożyteczne jest dla wszystkich, tak dla doskonałych, jak i niedoskonałych.

§ 3. Jakie powinno być czytanie duchowne.

Rozdział V. Rozmyślanie.

§ 1. Rozmyślanie jest bardzo potrzebne do zachowania prawa Bożego, a konieczne — do postępu w doskonałości chrześcijańskiej.

§ 2. Przygotowanie do rozmyślania i samo rozmyślanie.

§ 3. Przeszkody w rozmyślaniu.

Rozdział VI. Modlitwa.

§ 1. Bez modlitwy nie można się zbawić, a tym bardziej — udoskonalić.

§ 2. Co może być przedmiotem modlitwy.

§ 3. O skuteczności modlitwy.

§ 4 Przymioty modlitwy.

§ 5. O modlitwie ustnej.

Rozdział VII. Pamięć na obecność Bożą.

§ 1. Dowody z Pisma świętego.

§ 2. Dowody z rozumu.

§ 3. Sposoby wyobrażania sobie obecności Bożej.

§ 4. Ułatwienie pamiętania na obecność Bożą.

Rozdział VIII. Spowiedź.

§ 1. Częsta spowiedź jest bardzo pożytecznym środkiem do nabycia doskonałości chrześcijańskiej.

§ 2. Warunki spowiedzi — żal z pokorą i ufnością.

§ 3. Dwa inne warunki: dokładność i prostota.

§ 4. O spowiedzi generalnej.

Rozdział IX. Rachunek sumienia.

§ 1. Ważność i potrzeba częstego rachunku sumienia.

§ 2. Zasady, na których opiera się pożyteczność rachunku sumienia.

§ 3. Sposób czynienia rachunku sumienia.

§ 4. O rachunku sumienia szczegółowym.

Rozdział X. Komunia święta.

§ 1. Działanie w nas Komunii świętej.

§ 2. Skutki bliższe, jakie sprawuje Komunia święta.

§ 3. O przygotowaniu, z jakim należy przyjmować Komunię św.

§ 4. O Komunii duchowej.

Rozdział XI. Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny i do Świętych Pańskich.

§ 1. Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest bardzo potrzebnym, a nawet, pod pewnym względem, koniecznym do zbawienia.

§ 2. Na czym Ojcowie święci opierają skuteczność nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

§ 3. Tym więcej nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest potrzebnym i skutecznym do nabycia doskonałości chrześcijańskiej.

§ 4. Jakiem powinno być nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny.

Część II.

Przeszkody, tamujące postęp doskonałości chrześcijańskiej.

Rozdział I. Zmysł dotyku.

§ 1. Zmysły w ogóle, a zmysł dotyku w szczególności jest wrogiem czyli przeszkodą do udoskonalenia się.

§ 2. Środki ostrożności przeciw zmysłowi dotyku.

§ 3. Sposoby umartwiania się.

§ 4. Przestrogi tyczące się umartwień.

Rozdział II. Zmysł smaku.

§ 1. Jego działanie oraz nadużycie.

§ 2. Skutki łakomstwa i nieumartwionego smaku.

§ 3. Sposoby umartwiania zmysłu smaku.

§ 4. Inne sposoby umartwienia zmysłu smaku.

Rozdział III. Zmysł wzroku.

§ 1. Wzrok, źle strzeżony, jest przeszkodą do doskonałości i do zbawienia.

§ 2. Inne pobudki do strzeżenia wzroku.

§ 3. O cnocie skromności.

§ 4. Dwa przykłady skromności.

Rozdział III. Zmysł słuchu i powonienia.

§ 1. Korzyści i szkody płynące ze słuchu.

§ 2. Szkody dla duszy, płynące ze słuchania, szemrań i obmów.

§ 3. Zmysł powonienia.